hlavní architekt: Martina Kárová
Výstaviště Praha
2019
REALIZACE
foto: Klára Žitňanská

Realizace

Česká podoba celosvětové putovní expozice Pixar  - 30 let animace vznikla ve spolupráci s arch. Martinou Károvou.

Výstavný prostor

Výstaviště

Využít prostor Křižíkova pavilonu na pražském Výstavišti a dosáhnout zde alespoň na chvíli pocitu galerie byl úkol nelehký.

Výstavný prostor

Výstaviště

Podobnou výzvou bylo nalézt správnou formu, jak určené modely a skicy představit profesionálům, zapáleným milovníkům animace

Výstavný prostor

Výstaviště

Výstavný prostor

Výstaviště

Výstavný prostor

Výstaviště

Výstavný prostor

Výstaviště

Vstupní prostor

Výstaviště

Půdorys

Půdorys

Tým

Ďuro Smoleň

Jakub Jarošek

Abtsmolen

Instagram