Strojmetal Aluminium Forging
Kamenice
2017-2019
REALIZACE
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU, NOMINACE NA STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020
foto: Michal Ureš

Koncept

Historický zámek v Kamenici, bývalá vila slavné továrnické rodiny Ringhofferů, je dnes národní kulturní památka. Je osazen v ucelené kompozici zámeckého parku, na vyvýšené ploše nad dnešním průmyslovým areálem SAF. Prostor zámeckého parku je řešen jako jednoúrovňový prostor, jeho jižní a východní hrana je zpevněna hradbou nad přiléhajícími svahy. Tato kompozice vytváří monumentální terasu nad celým údolím. Průmyslový areál, sevřený strmými svahy, je naplněn. Najít další místo na rozvoj je obtížné. Proto vznikla myšlenka využít areál národní kulturní památky, který je v majetku průmyslového podniku. V bývalém zámku zprovoznit učiliště, výsostně pro specifické potřeby továrny a do jeho zahrad umístit špičkové vývojové a diagnostické pracoviště. Tento vztah dorůstající mládeže a ambiciózního high-tech provozu jsme shledali hned na začátku úkolu jako velmi podnětný. Zadání bylo pro architekta nesmírně obtížné. Jak důstojně umístit do zámecké zahrady průmyslný provoz? Jak myšlenku prosadit? Nakonec nás zláká tradiční myšlenka: zámek, park, oranžerie  – zde současně technologicky interpretovaná. Proto si zkoušíme představit „skleník“, úzký přízemní objekt, jako moderní součást stávající hradby  – showroom současného aplikovaného výzkumu bdící nad výrobou v údolí..

Koncepční skica

Koncepční skica

Návrh

Rádi bychom podpořili celistvost jednoúrovňové zahrady, ve které by měl být zámek středovým těžištěm. Dosahujeme to umístěním liniové novostavby v dostatečném odstupu od zámku, lemujíc hradbu terasy. Domníváme se, že by zde mohl vzniknout zajímavý vztah mezi plánovaným učilištěm v zámku a aplikovaným vzděláním, tedy laboratořemi se zkušebnou.

Situace

Situace

Myšlenka vztahu zámeckého parku a oranžerie je v soudobé architektuře už často moderně použitá. Prosklená skleníková stavba působí v zahradách samozřejmě a naopak z interiéru je příjemné užívat vizuální propojení s okolní zelení. Fasáda námi navrženého centra zrcadlí zeleň parku a členité prvky jižně nasvětlené zámecké fasády. Snažili jsme se dosáhnout výrazu jednoduché a subtilní ocelové konstrukce vyplněné skleněnými plochami. Skleníkový výzor dosahujeme hustějším vertikálním dělením s přiznaným rastrem. Považujeme za vhodné docílit kontrastu mezi historickou stavbou zámku a novým objektem vývojového centra. Historizujícím přístupem bychom nikdy nedosáhli přirozený vjem nové stavby. Také by tím mohlo dojít k oslabení původního výrazu zámku, který naopak v kontrastu vynikne. Při návrhu bylo žádoucí co největší objem skrýt pod zem a do zahrady usadit objem co nejsubtilnější. Proto prostory, které nepotřebují tolik denního světla (dílny, technologie a zkušebny) umisťujeme do podzemního podlaží a na úrovni zahrady ponecháváme jen čisté laboratoře, zasedačky a kanceláře  – jako „moderní high-tech showroom“ budoucího směrování mateřské SAF. Novostavba souběžně lemuje jižní hradbu terasy a vytváří u ní stíněný ochoz, ze kterého je výhled na rozlehlý výrobní areál. Při tvarování jižní fasády jsme se snažili chránit interiér před přímým slunečním světlem a nežádoucím tepelným ziskem. Střecha nad nadzemním podlažím bude zazeleněná, technologické prvky v ní budou přiznány.

Půdorysy

Půdorysy

Pohledy

Pohledy

Stavba

Kontrolní dny

Kontrolní dny, autorský dozor, konstrukce, realizace

Realizace

Prosklená fasáda, večerní osvětlení, hliníkové rámy

Večerní pohled

Večerní pohled

Prosklená fasáda, večerní osvětlení, hliníkové rámy

Kontrast starého a nového

Kontrast, architektura, prosklená fasáda

Prezentace firmy

Kámen, travertin

Barva v interiéru

Hliníková fasáda, prosklená fasáda, epoxidový nátěr

Barva v interiéru

Hliníková fasáda, prosklená fasáda, epoxidový nátěr, pohledový beton

Schodiště

Schodiště, epoxidový nátěr, pohledový beton

Průhled chodbou

Hliníková fasáda, prosklená fasáda, epoxidový nátěr, pohledový beton

Video "Stavba roku Středočeského kraje 2020". Dále si můžete poslechnout rozhovor s námi v Klubu Rádia Junior.

Tým

Ďuro Smoleň

Vítězslav Rejšek

Štěpán Abt

Abtsmolen

Instagram