Obec Komařice
Komařice
2023
SOUTĚŽ
Odměna z 53.návrhů

Návrh

Rozmístěním staveb Spolkového domu definujeme nová komunitní místa. Mezi domy formujeme nové prostory s různým významem.

Situace

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům

Při návrhu staveb spolkového domu jsme se soustředili na konstelaci nových hmot a vzniklých prostorů mezi nimi. Kladli jsme si otázky o významu a hierarchii prostorů. Co je veřejné a co skryto? Co je formální a co naopak intimnější?

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům

Ulici rozšiřujeme o obecní nádvoří. Je to prostor prvního plánu, otevřeně veřejný, formálnější a vždy přehledný. Nádvoří přiléhá k hospodě a úřadu radnice. Je to plocha pro hospodskou zahrádku, setkání, trh a stánkový prodej. Na nádvoří je malá kašna, svítilna a strom s perspektivou většího vzrůstu.

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům, půdorys

Pohled

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům, pohledy

Spolkový sál je otevřená stodola. Stodola leží v druhém plánu od ulice. Je to výrazně podélná stavba, do které jsme kromě sálu umístili i technický trakt. Mezi sálem a technickým traktem je otevřený průchod mezi dvorem a zahradou.

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům, vizualizace

Řezy

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům, řezy

Sálu dominuje otevřený prostor do krovu, jehož konstrukci přiznáváme. Ze sálu je přímý přístup na kryté zápraží do zahrady.

Interiér sálu

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům, řezy

Nadhled

abtsmolen, Spolkový dům Komařice, CBArchitektura, soutěž, ČKA, Spolkový dům

Tým

Ďuro Smoleň

Jakub Jarošek

Abtsmolen

Instagram