Vinohradský pivovar
2021
SOUTĚŽ, STUDIE
vítězný návrh

Koncept

Původní administrativní trakt je tvář a ulice před ním je místo společenského dění. Proto zde navrhujeme krytý prostor, loubí, které fasádu sjednotí a dělá přívětivou. Podloubí dominuje fascinující průhled do pivovaru, po stranách se v budoucnu zařadí další komerční provozy (obchod, pekárna, služby). Atika, zdivo prokládané láhvemi, tradiční primitivní prvek lidového kutilství, zdobí korunu průčelí. Zadání investora je, aby byla čelní fasáda výrazná. Toto chápeme jako výraz kultivovaný, přiměřeně maloměstský, společensky příjemný. Zkrátka výrazně hezké a příjemné místo. Naopak, opustili jsme výraz nápadně propagační, za každou cenu na sebe strhující pozornost. Přístup „boj o pozornost“ je vhodný spíše do prostředí, kde se zúročí  – na společensky hustě exponovaná místa. Nalezení vhodného výrazu, adekvátnímu k prostředí a instituci pivovaru, byl pro nás architekty stěžejní úkol.

Veřejný prostor před pivovarem

Pivovar, vstup, veřejný prostor

Technologie pivovaru je monumentální a fascinující. Proto bouráme průhled z hlavní varny až k ulici. Jedině tady by mělo docházet ke styku s veřejností i klienty  - přímo v showroomu ambiciózní high-tech společnosti. Byla by škoda čepovat pivo výletníkům i domácím „někde za rohem“.

Veřejný prostor před pivovarem

Pivovar, vstup, veřejný prostor

Pivovar má svoji tvář ale také méně atraktivní opačný konec  – hospodářský dvůr. Zde bychom rádi koncentrovali všechny technologicky nevyhnutelné součásti. Tím uchráníme západní trakt pro obytný dvůr. Má tam svoji logiku. Je samostatný, funkčně oddělený od pivovaru, přimknutý k obytným domům na západě i otevřený k rodinné výstavbě na severu. Řešení a struktura bytů je samostatný úkol. Nejambicióznější plán počítá i s vybudováním výletní restaurace Káranka. Jako vhodné místo se jeví stávající plechový sklad, který lemuje ulici a zároveň kryje hospodářský dvůr. V případě potřeby rozšíření kapacity je možné restauraci prodloužit až k provoznímu vjezdu, tak aby úplně zakryla dvůr a integrovala i vrátnici. Pietní použití názvu i loga bývalé místní ikony tímto způsobem nám připadá nejvhodnější.

Situace

Situace

Přízemí

Přízemí

Půdorys 2.NP

Půdorys

Výčep u vstupu

Výčep, pivovar

Výčep u vstupu

Výčep, pivovar

Tým

Ďuro Smoleň

Jakub Jarošek

Štěpán Abt

Abtsmolen

Instagram