Praha 3
2021
SOUTĚŽ, STUDIE
odměněný návrh

Návrh

Hodnoty vidíme v přehledné stavbě. Řád svobodného světa, zdobený přidanými prvky. Bez sentimentu  – děti ho nepotřebují. Soustředíme se na výraz otevřené instituce a přirozené působení městského domu v ulici. Chráníme volnou zahradu jako vzácnost a odstup od vzrostlých stromů po jejím obvodu jako nenahraditelnou, desetiletí hromaděnou hodnotu. Proto volíme netradiční třípodlažní řešení na místě stávající školy. Zastavění pozemku je příznivější, zahrada volnější. Vzrostlé stromy zůstávají růst. Výška třípodlažní stavby je v hustě zastavěném území přirozenější. Orientace hmoty odděluje hlavní silnici od čisté zahrady. Prostor je přehledný, tím bezpečný a otevřený. Děti jsou spolu, vědí o sobě i napříč třídami  - jsou sounáležitě propojená společnost. Základ demokracie.

Půdorysy

Půdorysy

Dům má dvě tváře. Společenská fasáda je tváří ulice. Je otevřená k městskému životu. Je ozářena odraženým sluncem od protějších fasád s výhledem do vzrostlých stromů. Dobré místo na kanceláře i víceúčelové chodby se stolky na kreslení, ponkem nebo výstavními panely. Zde rodiče doprovází děti a vzájemně se potkávají. Severní fasáda je z ulice volně přístupná. Veřejný prostor se zde rozšiřuje a vytváří místo s dalším společenským potenciálem. Místo pro posezení ve stínu, stojany na kola, sochu. Naopak, jižní fasáda je tváří zahrady. Je intimněji odvrácená od města. Slunečný, živý prostor pro hru a poznávání světa. Tvoří ji veliká okna tříd a pobytové terasy. Zahrada prorůstá s domem skrz schodiště, rampy, klouzačku, zimní zahrádky nebo průlezový tunel  – vše hravě naznačujeme v návrhu. Ze zahrady je možné se kamarádit s kuchařkami, sledovat návštěvy v tělocvičně nebo vyhlížet příchod táty do vstupního sálu.

Skluzavka, mateřská škola, zahrada

Zadní fasáda

Pohledy a řez

Pohledy, řez

Pohledy

Pohledy

Do domu se nastupuje z hlavní ulice, do nepatrně zahloubeného podlaží. Zde umisťujeme zázemí školy. Třídy jsou v nadzemních patrech, prosluněné a orientované do zahrady. Toto uspořádání vyžaduje pečlivé požární řešení. V případě potřeby se děti musí dostat do otevřeného prostoru mimo jakékoliv nebezpečí skrz jedno jediné patro.

Vstup, mateřská školka

Vstup do školky

Situace

Situace

Předkládáme návrh větší mateřské školy v zastavěném městském prostředí. Zadání je složité vzhledem k rozsahu a omezenému prostoru stávající zahrady.

Axonometrie

Axonometrie

Tým

Ďuro Smoleň

Štěpán Abt

Natália Kostelníková

Abtsmolen

Instagram