Rodinný dům Suchdol

house
new construction
soukromý investor , spoluautor: Ing. arch. Michal Bartošek
Praha Suchdol
2016 - 2019
REALIZACE
foto: Michal Ureš

Koncept

Související zástavbu v okolí tvoří rodinné domy různých charakterů. Většina pozemků v okolí je ještě zastavěna vedlejšími přízemními stavbami nebo přístavbami, které často zasahují až k hranici se sousedy. Vzniká tak „koláž“ různorodých stavebních typů, tvarů, půdorysů a hmot. Jediným čitelným spojujícím prvkem v ulici je stavební čára hlavních budov.

Schwarz plán

Schwarz plán

Návrh

Hlavní dlouhá hmota je také hranice, která odděluje soukromí od souseda. Z ní vykračují na pozemek dva přízemní pavilony. Mezi nimi se nachází obytné atrium  – intimní rodinný prostor a další „pokoj“ domu, umístěný mezi interiérem a zahradou. Dům je úzký, dlouhý a přimknutý k jedné straně pozemku. Volná zahrada zůstává co největší.

Situace

Situace

V interiéru je prostor otevřen až do krovu. Bydlení se odehrává kolem velkých kamen. Ty jsou srdcem domu.

Půdorys

Půdorys
Pohledy

Pohledy

Realizace

I přes svojí velikost a rozlehlost je jeho měřítko v ulici přiměřené, spíše drobné.

Vstupní fasáda

Vstupní fasáda

Vstupní fasáda

Vstupní fasáda

Vstupní fasáda

Dům v zeleni

Obytné atrium

Obytné atrium

Pohled ze zahrady

Dům v zeleni

Dům v zeleni

Dům v zeleni

Pohled do interiérů

Kamna, schody

Pohled do interiérů

Kamna, schody

Tým

Ďuro Smoleň

Štěpán Abt

Abtsmolen

Instagram