Rodinný dům Paceřice

house
new construction
soukromý investor
Paceřice
2020 - současnost
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Koncept

Okolní zástavba v části obce Studnice je velmi nesourodého, živelného typu, různorodé typologie a stáří. Morfologie místa je dramatická, krajina zde nabízí kontrastní prostory: uzavřené údolí, hustě zalesněné plochy i zcela rovinaté otevřené pozice. Je zcela nemožné najít tu celený urbanistický klíč, podle kterého novostavby orientovat nebo tvarovat. Proto jsme se po úvaze rozhodli, do místa začlenit další současný svébytný prvek. Soustředili jsme se na jeho přirozenou funkci, ohleduplné měřítko, kultivovaný výraz a architektonickou kvalitu  - hodnoty, které v místě chybí a můžou pozvednout místní kulturní kvality

Koncepční skica

Koncepční skica

Návrh

Rodinný dům jsme umístili na nejvyšším místě pozemku s nejmenším spádem. Vzhledem k velkým výškovým rozdílům parcely, malé zastavitelné ploše, proslunění místa, možnostem vjezdu a vstupu na pozemek se nám tato pozice jeví nejvhodnější a přirozená.

Variant fasády

Dřevěný obklad, fasáda, výhled do zahrady

Tvar půdorysu jsme se snažili maximálně přizpůsobit možné zastavitelné ploše, nutným odstupům od souseda a komunikace. Proto ubíhající hrana domu, která zmenšuje hmotu stavby od vstupu, ale i otevírá dům k výhledům do údolí. Umístění domu redukuje výkopy a zásah do krajiny. Současně je to nejvýše položené místo na pozemku s krásným výhledem a vhodnou orientací vůči světovým stranám.

Pohledy, půdorysy a řez

Pohledy, půdorysy a řez

Náš návrh se snaží pozvednout kulturu místa, bez zbytečné extravagance s maximální ohleduplností k okolí.

Situace

Situace

Tým

Ďuro Smoleň

Klára Marková

Abtsmolen

Instagram