Řadový rodinný dům

house
interior
reconstruction
soukromý investor
Praha 6
2015-2019
REALIZACE
foto: Michal Ureš

Realizace

Projekt rekonstrukce střední části bloku  - tzv. trojdomí  - podle návrhu arch. Koláře z roku 1928 v lokalitě pražské Hanspaulky. Dům byl navržen a postaven jako bytový dům se 4 bytovými jednotkami a 1 obchodem v přízemí. Členění celého bloku na vstupní servisní trakt při ulici a obytný trakt otočený do zahrad se projevil na vzhledu fasád, které směrem do ulice působí paradoxně méněcenně.

Jídelna

Jídelna, dřevěný stůl

Celistvost bloku byla v minulosti mnohokrát citelně narušena výměnou oken i jejich formátů, různorodou barevností i tvaroslovím prvků v původní valbové střeše.

Jídelna, dřevěný stůl

Jídelna

Zadáním pro rekonstrukci byla přeměna na vícegenerační rodinný dům při zachování co největšího množství původních prvků, co největší propojení obytných místností se zahradou a celkové prosvětlení interiéru. Nad polozapuštěným servisním suterénem tak vznikl otevřený obytný prostor, ložnice v patře a v podkroví atelier.

Kuchyňská linka, detail

Kuchyň

Otvory na zahradní fasádě, střešní vikýř i schody do zahrady jsou navrženy s ohledem na osovou kompozici celého trojdomí při zachování logické návaznosti na změny v dispozicích jednotlivých podlaží. Okna jsou v původních polohách, pouze prodloužena o odbourané parapety. Zvětšení okna z kuchyně do ulice koresponduje s umístěním výkladce původního obchodu v těchto místech. Podélný tvar střešního vikýře navazuje na řešení sousedních domů.

Detail

Kuchyňská linka, detail

Funkční i materiálové řešení odpovídá touze po nadčasové kvalitě bez zbytečné okázalosti. Má působit na první pohled přirozeně a adekvátně bydlení na Hanspaulce.

Detail

Detail

Vstupní prostory

Vstupní prostory, teraco

Podkroví

Podkroví, výhled, terasa

Pohled do koupelny

Koupelna, dřevěné dveře

Koupelna

Koupelna, teraco, sklo

Koupelna

Koupelna, teraco, sklo

Vertikální spojení

Teraco, schodiště

Vertikální spojení

Teraco, schodiště

Pohled ze zahrady

Zahrada, soukromý prostor

Povrchy

Povrchy, dlažba, žulová kostka

Uliční pohled

Pohled, ulice

Půdorysy

Půdorysy

Pohledy

Pohledy

Tým

Štěpán Abt

Ďuro Smoleň

Klára Marková

Eliška Kosová

Abtsmolen

Instagram