developerský projekt, návrh: OLGOJCHORCHOJ
Šárecké údolí, Praha
2013
SOUTĚŽ, STUDIE

Návrh

Výrazná osobitost vždy přitahovala víc než podbízení konfekce. V době přebytků to platí dvojnásob. Návrh obytného souboru vychází ze stavebního programu na hranici limitů využitelnosti území. Výsledkem je hustá zástavba řadových domů. Výrazná výtvarná forma domů vymezuje projekt z hlavního toku konkurenčních počinů na realitním trhu. Navržený soubor stojí na historické souvislosti místa (tvarosloví objektů, materiálové řešení, atd.) a zároveň snad i na nadčasovosti jednoduché formy rezidenční výstavby. Vše s důrazem na hospodárný provoz dle nejpřísnějších součastných kritérií pasivních domů.

Situace

Situace

Řezy a pohledy

Řezy, pohledy

Řezopohled

Řezopohled

Řezy a pohledy

Řezy a pohledy

Pohled na ulici

Ulice, veřejný prostor

Uliční pohled

Ulice, veřejný prostor, cihelná fasáda

Soukromý prostor zahrad

Zahrady, cihelná fasáda

Soukromý prostor zahrad

Zahrady, cihelná fasáda

Tým

Štěpán Abt

Ďuro Smoleň

Abtsmolen

Instagram