developerský projekt
Praha
2019 - současnost
SOUTĚŽ, STUDIE
vítězný návrh

Koncept

Vítězný soutěžní návrh pro soukromého developera je naše představa o nadstandartním rodinném bydlení v nadstandardně lukrativním území přírodního parku. V návrhu se nám povedlo dotáhnout náš přístup, který možno charakterizovat jako soustředění se na skutečné kvality prostoru, skutečné potřeby šťastného života, bez prvoplánového hledání podbízivé originality. Kladli jsme si otázky: Co je soukromí? Intimita? Útulnost? Nebo naopak sdílení? Jaký má mít prostor výraz? Co je solidní? Členění území vychází z existujících vazeb na okolní zástavbu, morfologie terénu a podmínek Územního plánu. Území leží v místě bývalého lomu, přístupné nedokončenou ulicí, po obvodě výrazně vymezené srázy s nálety dřevin. Dnes je převážně nevyužívané, nekoncepčně zastavované garážemi. Páteří nového návrhu je dokončení a prodloužení ulice namířené na průčelí původního technického objektu uprostřed kuloáru bývalého lomu. Tím je prostor jasně směřován a důstojně ukončen jeho štítem. Přední část ulice je jednostranně zastavěná několika stávajícími rodinnými domy. Návrh ulici kompaktně dostavuje městskými vilami se zahradami po obou stranách. Průčelí staveb spolu s řešením parteru vytváří jasně definovaný veřejný a soukromý prostor. Architektonický výraz souboru je sjednocen materiálovým a tvarovým řešením, živost přináší střídání několika typologicky různých hmot  – solitérní vily, townhouse, dvojdomy a dominantní solitér v čelní koncové pozici.

Situace

Situace

Návrh

Bytový dům na vstupním nároží stojí na vstupním soklu s otevřeným parkováním. Kombinuje menší a velké mezonetové byty.

Zelená ulice

Bytový dům, zelená ulice
Tenisová hala, park

Pohled na tenisovou halu, přilehlý park

Půdorys bytového domu

Půdorys

Typický půdorys domků

Půdorys

Uliční pohled

Bytový dům, cihelná fasáda

Půdorys sportovní haly

Půdorys, tenisová hala

Novostavby všech rodinných domů mají vstupy a částečně kryté vjezdy z ulice do níže posazených suterénů. Hlavní obytné prostory včetně navazujících zahrad jsou naopak umístěny výše nad ulicí, čímž je posíleno jejich soukromí a oddělení od veřejného prostoru. Velká péče je věnována atraktivitě a kvalitě přilehlých vnějších ploch rodinných domů. V rámci souboru jsou domy umisťovány na hranice sousedních pozemků, což vytváří příjemné, obytně útulné, polootevřené venkovní prostory, jako další „zahradní pokoje“ mezi domy.

Zeleň, veřejný prostor, obytná ulice

Zelená ulice

Obytný soubor, zahrady

Pohled do zahrad

Tým

Ďuro Smoleň

Štěpán Abt

Abtsmolen

Instagram