Praha 6 - Veleslavín
2020
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
5.místo

Koncept

Řešené těžiště území Veleslavín  - Vokovice postrádá identitu s odpovídajícím geniem loci i potřebnou infrastrukturu. Nová koncepce nádraží Veleslavín jako mnohoúrovňové křižovatky globálních a lokálních tras posílí význam širšího místa. Zahloubením povrchové tratě vzniká v Praze bezprecedentní urbanistický prvek „green line“, kde Veleslavín je jednou z jeho bran. Náš návrh spoluvytváří lokální centrum  - žádoucí městský prostor. Efektivní uspořádání všech složek dopravy bereme jako nezbytnou samozřejmost tohoto vyššího úkolu. Celý souboru staveb, ve výsledku jednoduše uspořádaný, je v jádru pevně formován řádem dopravních trajektorií a vektorů pohybu  – přímkou Evropské, křivkou trati a z ní odvozeného radiálního modulu konstrukce, klesáním do tunelu. Se základním geometrickým kontextem území nebyl důvod polemizovat. Vrstva zeleně, umění, drobné architektury a rozmístění mobiliáře si může naopak dovolit uvolněnost a vyvažovat celkové působení prostoru.  

Situace

Situace, uspořádání

Návrh

Axonometrie, nadhled, nádraží, Veleslavín

Pohledová axonometrie

Pohled, nádraží, Veleslavín, soutěž

Pohled na kolejiště

Veřejný prostor, trhy, nádraží

Veřejný prostor

Půdorysy a řezy

Půdorysy, řezy, nádraží

Řezy

Řezy, nádraží
Veřejný prostor, umění, nádraží

Pohled na veřejný prostor

Nástupiště, nádraží, Veleslavín

Pohled na nástupiště

Tržiště, nádraží

Pohled na tržiště

Axonometrie

Axonometrie

Tým

Štěpán Abt

Ďuro Smoleň

Vítězslav Rejšek

Jakub Jarošek

Natália Kostelníková

Abtsmolen

Instagram