Mateřská školka Na Výšinách

competition
new construction
public building
Praha 7
2017
SOUTĚŽ, STUDIE

Návrh

Mateřská škola jako modulová stavba, jejíž výhody spočívají v rychlé výstavbě, případné budoucí přemístitelnosti a svobodné variabilitě vnitřních dispozic. Není to originál určený výhradně pro konkrétní místo, ale spíše univerzální "krabice" pro různé pozemky a dokonce i různé funkce. Proto volíme řešení s použitím velkoprostorových modulů bez vnitřních sloupů s jednotně řešenými otvory, aby široká škála využití byla co nejméně omezena.

Modulace fasády

Modul, modulové stavby, školka

Interiér

Školka, interiér

Půdorys

Půdorys

Půdorys

Půdorys

Pohledy

Pohledy

Řezy a pohledy

Řezy, pohledy

Tým

Ďuro Smoleň

Štěpán Abt

Abtsmolen

Instagram