Lázně Grossling

competition
reconstruction
Bratislava
2021
SOUTĚŽ, STUDIE

Koncept

Sústredili sme sa na hľadanie čo najjasnejšej schémy v zložitom prepletenci historických stavieb. Pôvodnú atmosféru kúpeľov sme našli v náručí dvoch krídiel historickej budovy, ktoré objíma zaplnené nádvorie  - malebnú, voľne priechodnú spleť dávno zabudnutých bazénových chrámov. Krídla slúžia. Nesú obslužné funkcie. Prirodzený nárožný vstup zostáva vstupom. Hore, na strechách svieti slnko. Tam navrhujeme vonkajšie solárium s bazénom. Intelektuálny konštrukt funkcionalizmu nechávame pre knižnicu. Obraciame ju tak do rušnejšieho života na nábreží i k susediacim univerzitám. Trámy stropu vystužujeme a podopierame ťažkými regálmi. Zastrešením dvoru pri Kúpeľnej ulici pridávame ku knižnici kaviareň, sál na prednášku i tanečný parket. Na pomedzí kúpeľov a knižnice profituje pivovar Grössling s kuchyňou. V týchto miestach ponúkame možnosť prepojenia obidvoch svetov. Svet vody a svet kníh.

Axonometrie

Axonometrie

Návrh

Lázně, rekonstrukce

Průhled do lázní

Půdorysy

Půdorysy

Kavárna

Vizualizace kavárny, industriál

Střešní krajina

Střešní krajina, lázně

Tým

Ďuro Smoleň

Štěpán Abt

Natália Kostelníková

Jakub Jarošek

Abtsmolen

Instagram